Waarom maakten wij deze film?

Omdat het mooi is mensen aan het woord te laten over hun ontwikkeling. Over op weg gaan, over tegenslag, over groei, over de bereidheid om naar zichzelf te kijken, over het willen leven van hun eigen potentieel. Het zijn persoonlijke verhalen. Bart (directeur bij een bank), Marijke (MT lid in een facilitair bedrijf), Jean-Pierre (zorg manager) zijn ieder voor zich op weg op hun pad. En zij maken alledrie op hun eigen manier  verschil in hun organisatie en met de mensen waarmee ze samen-werken.

 

Dat is prachtig om te zien èn om daar met ònze eigenheid, talenten, kennis en kunde een betekenisvolle bijdrage aan te kunnen leveren.

 

Daarom doen wij wat we doen. Wij houden van ons werk. En willen graag die betekenisvolle en positieve bijdrage leveren. We hebben zo vaak meegemaakt dat mensen met een sterk ontwikkeld persoonlijk leiderschap echt een groot verschil maken voor hun klanten en medewerkers. Die ontwikkeling is een enorme impuls voor wezenlijke ontwikkeling van teams en organisaties. Daarvan zijn wij overtuigd.

 

In deze turbulente en veranderlijke tijden vinden wij de groei van ieders persoonlijke bewustzijn nog op een andere manier essentieel. Dat is namelijk hard nodig om de goede antwoorden te vinden op de fundamentele vragen die gaan over duurzaamheid, medemenselijkheid en rechtvaardigheid. Vragen die een oprecht en persoonlijk antwoord nodig hebben, dat zich vertaald in concreet handelen. Voor deze bewustzijnsgroei willen wij een inspiratiebron zijn.