Projecten en programma’s

Wij werken vanuit de overtuiging dat ieder mens een unieke betekenis èn heel eigen talenten heeft. En dat ieder mens vanuit zijn eigen levensloop en socialisatie patronen heeft aangeleerd die deze betekenis en talenten soms in de weg staan.

 

Om jouw betekenis en talenten te ontdekken en te leren gebruiken, precies op je eigen manier, ten dienste van de organisatie en de mensen om je heen, zul je op reis moeten. Die reis durven maken en de wisselwerking ontdekken tussen de buitenwereld en je eigen binnenwereld zien wij als de essentie van persoonlijk leiderschap. Daarin is iedereen verschillend en heb je dus werkelijk je eigen pad te gaan. Jezelf in je leiderschap ontwikkelen. Zelf richting geven en inspiratiebron zijn voor anderen. En je verbinden met je collega’s en met de essentie van je organisatie. Dat is de kern van ons werk.