Incompany Leiderschapsprogramma’s

We hebben veel ervaring met het ontwerpen en uitvoeren van in-company leiderschapsprogramma’s. Hieronder vind je een aantal inspirerende voorbeelden.

 

RabobankRabobank Utrecht is een van de grootste lokale stadsbanken van Rabobank. Samen sterker is waar de coöperatie voor staat. Ten dienste van haar cliënten wilde de directie de executiekracht van de bank vergroten en het eigen leiderschap verstevigen. Ook wilde zij zorgen voor betere samenwerken tussen de verschillende bedrijfsonderdelen en de krachten bundelen tot een hecht management collectief. In 2012 en 2013 hebben wij hiervoor een programma ontwikkeld en verzorgd. In dit programma stond het oppakken van het eigen leiderschap en het verbeteren van de onderlinge samenwerking en communicatie centraal. Aan het programma hebben alle 50 leidinggevenden (directeuren, managers en teamleiders) deelgenomen. We hebben de doelstelling ruimschoots bereikt, waarbij vooral het vermogen om een open dialoog te voeren over de koers van de bank en de persoonlijke bijdrage van iedere leidinggevende hieraan opvallend sterk is toegenomen.

 

Radboud UMCDe zorg sector gaat ons aan het hart en is sterk in ontwikkeling. Het Radboudumc zet vol in op aantoonbaar onderscheidende kwaliteit van zorg, de patiënt als partner en doelmatigheid. Het programma Leiderschap in het hart van de verandering inspireert en ondersteunt leidinggevenden daarbij door vanuit het eigen unieke persoonlijke leiderschap een concrete vertaalslag te maken van de Radboud Strategie en Radboud Manier van Werken naar de eigen afdeling. Doelgroepen: zorgmanagers, hoofden verpleegkunde, leidinggevenden aan Paramedici en leidinggevenden in de laboratoria voor patiëntenzorg. Het effect is een enorme impuls in het persoonlijk leiderschap van deelnemers, het veel duidelijker oppakken van de eigen rol als initiator en inspirator van veranderingen en een verbetering van de samenwerking over afdelingen heen (waardering 8+).

 

PWCVanaf 2009 zijn wij gevraagd om leiderschapsontwikkeling van de eindverantwoordelijke partners een nieuwe impuls geven. Daarvoor ontwikkelden wij twee programma’s: ‘Focusing Experience’ (voor partners met 10 jaar partnerervaring) en ‘Werken en Leven’ (voor partners van 55 jaar en ouder). We ondersteunen de deelnemers met gestructureerde, persoonlijke en professionele reflectie en intensieve leiderschapsdialogen. Dit wordt ervaren als een zeer welkome afwisseling en een moment van bezinning in hun drukke bestaan. Het resultaat is dat de deelnemers met energie en focus zichtbaar stappen maken in hun eigen leiderschap en de rollen die ze vervullen voor cliënten en PWC. We zijn er trots op dat we, in deze hoog professionele omgeving, persoonlijke reflectie een gewaardeerde plek hebben gegeven. Inmiddels verzorgen we ook een soortgelijk programma voor senior directors.

 

ABN AMROVoor ABN Amro Large Corporate & Merchant Banking (en voorheen Fortis) verzorgen wij onder de naam ‘Personal Leadership Foundation’ sinds 2009 een ontwikkelingsprogramma voor talentvolle, hoog opgeleide ‘leaders to be’. Dit programma geeft de deelnemers een verdiept inzicht in hun talenten en ontwikkelthema’s en bereidt hen voor op de volgende loopbaanstap. De deelnemers zijn vaak aangenaam verrast door de openheid en de diepgang die we in deze training met elkaar weten te bereiken. Het resultaat is een forse toename van de motivatie en het echt oppakken van hun persoonlijke ontwikkeling. Ze maken zichtbare stappen.

 

Janssen BiologicsJanssen Biologics (onderdeel van Johnson & Johnson) ontwikkelt en maakt wereldwijd unieke biofarmaceutische geneesmiddelen. Deze zijn voor patiënten “life changers”. Een internationaal team van 16 leiders heeft als uitdaging om binnen de matrix-structuur de totale wereldwijde supply chain voor de ‘Parenterals’ medicijnen te besturen. De focus is een End-to-End view; denken en acteren vanuit de patiënt. Het team loopt hierin voorop binnen de organisatie. Onze opdracht bestaat uit het uitzetten van een ontwikkel pad met duidelijke en meetbare stadia voor de ontwikkeling van dit leiderschapsteam en het on-site coachen van het leiderschapsteam. De voertaal is Engels.

 

RabobankRabobank Vijfheerenlanden Een echte in de regio gewortelde bank. In een turbulente periode na leiderschapswisselingen, druk op commerciële resultaten èn de interne beheersing van de bank is ons in 2012 gevraagd een ‘turn around’ in de bank te ondersteunen. Met alle leidinggevenden hebben we gewerkt aan oppakken van het eigen persoonlijke leiderschap en het samen maken van een omslag van naar een pro-actieve cultuur. Door het traject is de groep leidinggevenden (directeuren, managers en teamleiders) tot een hecht team gesmeed, mede waardoor er zichtbaar betere resultaten zijn bereikt op kwaliteit en commerciële productiviteit. De sfeer en onderlinge openheid in de groep is sterk verbeterd, waardoor de snelheid en gedragenheid van besluitvorming sterk is toegenomen. Het leiderschapsprogramma is als ‘uitstekend’ en “uniek” geëvalueerd.

 

RabobankRabobank Gelderse Valei Per 1 november 2014 fuseren Rabobank Woudenberg Lunteren en Rabobank Barneveld Voorthuizen tot de Rabobank Gelderse Vallei. Onze bijdrage in dit fusieproces bestaat uit het ontwikkelen en uitvoeren van een programma voor alle leidinggevenden, dat een grote impuls geeft aan het leiderschap, de onderlinge samenwerking en de koers van de bank.