‘in-company’ ontwikkeling

De wereld verandert in een ongekend hoog tempo en op een niet eerder vertoonde schaal. Baanbrekende technologische ontwikkelingen, klimaatverandering, globalisering, bevolkingsgroei en vergrijzing zorgen voor een continu veranderend speelveld en vormen een grote uitdaging voor iedere organisatie. Een bedrijfsstrategie of verandering te formuleren en ook echt te realiseren, “van het papier af krijgen”, is een enorme uitdaging. De kern van het succes ligt in leiderschapsontwikkeling, want mensen brengen een strategie tot leven en vormen de ziel van een organisatie. Goede leiders verbinden daartoe hun persoonlijke talenten, ‘purpose’ en ambitie met de opgave van het geheel. Niet alleen tijdens een heisessie, maar iedere dag opnieuw.

‘Purpose & Leadership Lab’

Wij zijn leiderschapsontwikkelaars. Op basis van onze ervaring hebben wij daarvoor een eigen methodiek ontwikkeld: het ‘Purpose & Leadership Lab’. In dit ‘Lab’ zorgen we ervoor dat leiders een goed contact krijgen met:

  1. de essentie van zichzelf, met hun professionele en persoonlijke kwaliteiten, valkuilen, drijfveren en ‘purpose’;
  2. hun essentiële samenwerkingsrelaties met de teams en mensen met wie zij samenwerken om de strategie of ‘purpose’ waar te maken;
  3. de essentie en bedoeling (‘purpose’) van hun organisatie en eigen afdeling.

Wanneer leiders en professionals samen dit proces doormaken, ontstaan er nieuwe relaties, diepere verbindingen en de ‘drive’ om hogere doelen te realiseren. Teams die werkten met onze leiderschapsprogramma’s nemen meer initiatief en eigenaarschap. Zichtbaar in gedrag, merkbaar in resultaten.

 

PwC ‘Purpose’: ‘Building trust in society and solving important problems.’

Sinds 2006 leveren wij een erkende impactvolle bijdrage aan de leiderschaps-ontwikkeling van partners met de in company leiderschapsprogramma’s ‘Focusing Experience’ & ‘Werken en Leven’.
We ondersteunen de (internationale) partners en senior directors met gestructureerde, persoonlijke en professionele reflectie en intensieve leiderschapsdialogen; een wezenlijk moment van bezinning in hun drukke bestaan. Het resultaat is dat de deelnemers met energie  en focus zichtbaar stappen maken in hun eigen leiderschap, de rollen die ze vervullen voor cliënten en voor PwC.

 

klant-source-leadership-rabobankRabobank ‘Purpose’: ‘We leveren een substantiële bijdrage aan het welzijn en de welvaart in Nederland en de oplossing van het voedselvraagstuk in de wereld.’ 

De Rabobank gaat door een fundamentele verandering. Wij worden ingeschakeld door lokale Rabobanken om vanuit de vernieuwde strategie het gezamenlijke teamleiderschap èn het persoonlijke leiderschap van individuele directieleden en managers te verstevigen. Hiërarchie wordt steeds minder belangrijk, de omvang van het leiderschapsteam neemt af, klant focus staat voorop. Zo werk(t)en we voor de lokale Rabobanken in Alblasserwaard-Vijfheerenlanden, Alkmaar, Amsterdam, Gelderse Vallei, Utrecht en Vallei en Rijn.

 

klant-source-leadership-radboud-umcRadboud ‘Purpose’: ‘To have a significant impact on health care’ 

RIMLS, het wetenschappelijk instituut voor ‘moleculaire life sciences’ van het RadboudUMC, hecht grote waarde aan de ontwikkeling van persoonlijk leiderschap naast de wetenschappelijke ontwikkeling. Voor dit instituut ontwikkelde we twee leiderschapsprogramma’s voor PhD-kandidaten waarin ze kennis maken met persoonlijk leiderschapsvaardigheden. ‘In the lead’ en ‘Within sight of my PhD’ biedt de deelnemer op twee momenten in hun PhD traject de gelegenheid tot gedegen reflectie op en ontwikkeling van hun persoonlijk leiderschap. Deze hooggewaardeerde internationale programma’s zijn sinds 2016 vast onderdeel van het aanbod van het instituut.

klant-source-leadership-AdeccoAdecco ‘Purpose’: ‘To push boundaries. Challenge conformity. And deliver better futures.’

Na een fundamentele herinrichting van de organisatie heeft de directie van Adecco NL besloten om een diepte-investering in het leiderschap van de organisatie te doen. In co-creatie met Adecco hebben wij voor alle leidinggevenden van directielid tot operationeel leidinggevende een leiderschapsprogramma ontwikkeld en verzorgd. Het programma bevordert de ontwikkeling van authentiek leiderschap en ondernemerschap. Met het programma raken we de juiste snaar en brengen we duurzame leiderschapsontwikkeling op gang.


cropped-dia51.png