purpose & leadership

Wat is het wat je te doen hebt? Waarom doe je wat je doet? Hoe maak je het verschil dat je wilt maken? Waartoe leidt je leven? Wat betekent het voor jezelf, voor je werk, voor anderen? Veel mensen stellen zich, als ze een jaar of 15 hebben gewerkt en een tijdje leiding hebben gegeven, deze vragen. Zij gaan als het ware op zoek naar hun grotere betekenis, naar hun purpose.

Speciaal voor deze mensen hebben we het leiderschapsprogramma ‘Purpose & Leadership’ ontwikkeld. Dit programma brengt alles dat we de afgelopen 30 jaar gedaan hebben bij elkaar in een unieke, inspirerende en uitdagende leiderschapservaring waarmee je vanuit je essentie het verschil maakt. Vragen over je volgende stap, je persoonlijke bestemming, je eigen “why”, hoe je die laat zien in de praktijk en de manier waarop jij echt leidend bent, staan centraal. Vragen waarop een snel en eenvoudig antwoord niet toereikend is.

PN2 kopie

Het programma duurt iets meer dan een half jaar en is opgebouwd uit drie meerdaagse modules met een heel eigen karakter: creating, being en leading.

In een kleine groep van 8-12 mensen ga je met gerichte oefeningen je eigen zoektocht aan. Met deelnemers uit verschillende organisaties en bedrijfstakken. Mensen die al een of meerdere trainingen in persoonlijke ontwikkeling of leiderschap hebben gevolgd en die bereid zijn zichzelf en hun persoonlijke en professionele vragen in te brengen.

Purpose & Leadership biedt je rust en ruimte om te bezinnen. Een plek om echt te ontmoeten. En inspiratie die jou aanzet tot actie en je helpt een creërend mens en leider te zijn.

De deelnemersgroep
In een kleine groep van 8-12 mensen ga je met gerichte oefeningen je eigen zoektocht aan. Met deelnemers uit verschillende organisaties en bedrijfstakken, die al een of meerdere trainingen in persoonlijke ontwikkeling of leiderschap hebben gevolgd. Mensen die bereid zijn zichzelf en hun persoonlijke en professionele vragen in te brengen.

Werkwijze
De afgelopen decennia verdiepten we ons in tal van methodieken op het gebied van persoonlijkheids- en leiderschapsontwikkeling. TheoryU, Mindfulness en Yoga, systemische werk, visualisaties, rituelen, NLP- en counseling technieken zijn daarbij bouwstenen die je terug zult vinden in Purpose & Leadership.

We volgen twee leerwegen. Van binnen naar buiten waarbij reflectie gevolgd wordt door actie en waarmaken. En van buiten naar binnen waarbij inspiratie, feedback en dialoog je aanzetten tot persoonlijke verdieping.

We hanteren een vast dagritme waarin stilte, yoga en ontspanning, individuele reflectietijd, dialoog, plenair en in kleine groepen werken een eigen plek hebben. Met behulp van rituelen markeren we stappen in de ontwikkeling van jouw leiderschap.

Programma flow
Deelname start met een persoonlijk gesprek: we maken kennis met elkaar en onderzoeken je ontwikkelvragen. We beslissen of je ontwikkeling past bij het programma. Na dit gesprek nodigen we je uit voor een persoonlijke meditatie les. Daarna volgen drie meerdaagse modules die worden afgewisseld met intervisie sessies en leiderschapsdialogen.


cropped-dia11.png